Wat is afval waard?

04-10-2021

Papier/ karton

Het opsplitsen van afvalstromen heeft voordelen. Allereerst neemt de recyclebaarheid van grondstoffen toe. Daar komt bij dat verrekening op basis van afvalstromen vaak leidt tot financieel voordeel en tot inzicht.

De marktwaarde van afvalstromen schommelt per dag. Om tot een evenredige waarde te komen wordt vaak een gemiddelde of een basis prijs afgesproken. Deze prijs maakt het mogelijk een afweging te maken tussen kosten/ baten en transport. Hier zijn indexen voor die je kunt gebruiken voor het maken van opbrengst afspraken. Het zelfde geldt voor schone folies en papier/ karton.