Besparings berekening

04-10-2021

Vergelijken van aanbieders

Besparen is meer dan alleen het vergelijken van prijzen van aanbieders. Daar heeft u ons niet voor nodig. Wij assisteren met het inzichtelijk maken van de afvalketen want besparen doe je op meerdere vlakken. Allereerst een fase van bewustwording door bespreekbaar te maken waardoor en door wie je afval ontstaat. Algemene regel is dat afval van waarde wordt door leveranciers weer mee- of teruggenomen. Afval dat geldt kost wordt vaak achter gelaten. Met andere woorden. Het inkooptraject is belangrijk.

De volgende fase:

Dan na de inkoopfase komt het interne gedeelte aanbod. Hoe, waar en wanneer wordt afval ingezameld? Staan er bij elk bureau of productiepunt een afvalbakje of container of is het afval gecentraliseerd. Én is het echt nodig om elke dag het zakje met minimale inhoud te vervangen? Hoe maak je volume per keer en minimaliseer je de tijdbesteding aan het intern afvoeren van het afval want tijd is schaars en kostbaar – net als personeel.

En dan komt de facetten bij elkaar, de uiteindelijk afvoer van het afval – of zoals we het nu noemen de grondstoffen. Hoe worden de afvalstromen afgevoerd? Kan dit efficiënter? En zolang afval niet ruikt – zorg voor maximale opslag. Goed voor de portemonnee en het milieu.

De markt van inzamelmiddelen is velen malen groter en maatgerichter dan wordt aangenomen. Wij maken en ondersteunen bij oplossingen die passen bij de bedrijfsvoering in plaats van het aanpassen aan standaard oplossingen want denken vanuit standaard materialen en afmetingen lost iets op maar creëert vaak een ander probleem.

Administratieve besparing:

Welke afspraken heb je gemaakt en zijn deze nog actueel? En veel besparingen worden gerealiseerd door ‘administratieve doublures’. Een foutje is zo gemaakt en uiteindelijk kunnen de kosten fors oplopen.

Met wie doe je zaken?

Is goedkoop duurkoop? Gevoelsmatig kiezen wij een standaard vergelijking de goedkoopste maar in de algemene voorwaarden kunnen bepalingen staan die prijsverhogend werken. Vraag dan ook altijd naar de totale prijs per eenheid (inclusief toeslagen zoals in de Algemene Voorwaarden staat vermeld) en leg dit vast en dan zie je dan de goedkoopste niet altijd de goedkoopste is.

Afvalkosten analyse