Afvalstoffen belasting fors omhoog

21-11-2017

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de Afvalstoffenbelasting op brand- en stortbaar afval opnieuw verhoogd wordt van €13 euro per ton naar €31 per ton. Of dat dit argument net als in 2015 door inzamelaars wordt aangegrepen om de tarieven weer fors bij te stellen valt nog te bezien. Of het verhaal van de het niet kunnen verhalen van belasting bij de aanbieder van geimporteerd afval moet nog worden nagekeken. In 2015 gaf Staatsecretaris Wiebes aan dat het systeem van de belasting dienst hier nog niet voor was aangepast waardoor de misgelopen belasting werd doorberekend in de kostprijs.

Het kabinet maakt haast met verduurzaming maar het ontbreekt aan middelen om de doelen te realiseren. Waar dit vandaan moet komen blijft nog in het gewisse maar het mogelijk dat afval net als de auto als cashcow wordt ingezet. Dit betekent dat goede voorbereiding op verduurzaming zich op termijn zal uitbetalen.

Afval komt grotendeels voort uit beleveringen van leveranciers – met andere woorden – houdt bij de inkoop rekening met verpakkingen die niet als recyclebaar verwerkt kunnen worden zodat goedkoop inkopen alsnog duur is. Afval is een grondstof – geen afval
Afvalmanagement

16-11-2016

Afvalmanagement – wat is dat eigenlijk?

Afvalmanagement is het buiten kaders denken en zoeken naar de balans tussen kosten en baten, de wijze van inzameling, het lezen van rapportages en het omzetten naar eigen toepasbare inzichten. Maar wat levert het dan op? In ieder geval een ander onafhankelijk inzicht in de mogelijkheden die de markt biedt en de doelstelling om gezamenlijk tot een slim en efficiënt inzamelmodel te komen.