Container- en afvalmanagement

Enevo_sensoriAfvalmanagement / duurzaamheids rapportage

Om duurzamer te kunnen presteren is het verkrijgen van inzicht in afvalstromen, kosten en de bijdrage aan het belasten van het milieu belasting onmisbaar. Het omzetten van data naar begrijpbare informatie leidt tot inzichten die kunnen bijdragen aan de footprint van de organisatie.

Sensoren zijn de toekomst!

Ook afval wordt ‘managable’! Simpelweg omdat afval onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en voor het verkrijgen van inzichten. Laat sensoren helpen om de afvalinzameling naar behoefte af te stemmen en voorkom loze ritten en onnodige uitstoot van CO-2.

Screen-Shot-2015-12-01-at-12.08.31-PM-copy

Hoe werkt het?

  • Meting van de vulgraad: De afvalcontainer wordt meerdere malen gemeten. De software ‘achter de sensor’ stelt op basis van een algoritme het afvalprofiel van de organisatie.
  • Analyse en advies: In procenten wordt de vulgraad gemeten en getoond via ‘de cloud’. Het systeem adviseert u wanneer de container vol zit, aan de hand van uw ‘afval’-profiel
  • Communicatie: De sensor verzorgt het doorzetten van de melding naar de inzamelaar

Screen-Shot-2015-12-01-at-11.46.36-AM

Bekijk het filmpje via ons kanaal op Youtube afvalwijzer.com

Afvalmanagement:

Rapportages maken het mogelijk om verbanden te leggen, situaties te analyseren, inzichten te krijgen en om bij te sturen

Tableau gem dagen vol

Tableau-overgeslagen legingen

Youtube