Welkom!

Afval!

Een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is met het dagelijks leven. Zowel thuis als op het werk. Over dat laatste gesproken: afval(verwerking) is inmiddels een politiek speerpunt verworden en daardoor tevens een belangrijk instrument voor iedere organisatie/ ondernemer geworden.

Natuurlijk, er wordt al jarenlang gesproken over het (milieu)belang van de zogeheten circulaire economie maar toch blijven juist de kosten voor afvalinzameling en -verwerking maar stijgen en… stijgen! En, dat terwijl afvalstromen en -inzameling juist geld kunnen opleveren! Het is dan ook continu zoeken naar een gezonde balans tussen baten én lasten. En wij – Afvalwijzer.com – staan u graag hierin terzijde in de zoektocht naar de juiste balans.

In een notendop: Zoals bekend, zet de overheid inmiddels stevig in om – middels diverse wetgeving en maatregelen – druk uit te oefenen op de afvalsector. Daarom is het juist NU belangrijk om u op geheel onafhankelijke wijze te informeren over de marktbrede mogelijkheden die afval – en dus ook UW afval! – te bieden heeft. Een goed, efficiënt – en in grote lijnen opgesteld – inzamelmodel biedt in de meeste gevallen uitkomst.

Afvalwijzer.com maakt het inzamelen van afval in de breedste zin van het woord meetbaar en inzichtelijk. Tegelijkertijd presenteren we – indien daar sprake van is – verbetervoorstellen voor de inzameling en afvoer van afvalstromen zodat u uiteindelijk inzicht krijgt in de op uw organisatie toegesneden balans van kosten en/of opbrengsten. Hoe dan ook, onze onafhankelijke en moderne wijze van afvalbenadering leidt tot nieuwe, andere en heldere inzichten.

Om de mogelijkheden tot besparingen in beeld te kunnen brengen, maken wij graag – als vanzelfsprekend op geheel vrijblijvende basis! – een afspraak voor een nadere kennismaking.

Kiest u voor de juiste methodiek? Dan kan afvalverwerking zelfs bijdragen aan de onderscheidende(!) profilering van uw organisatie!